Aanmelden en wachttijden

Wachttijden:
Op dit moment is wel ruimte voor diagnostiek aanvragen (zoals ADHD, Autisme en persoonlijkheidsonderzoek). 

Op dit moment heb ik geen ruimte voor nieuwe behandelaanmeldingen, ook is er geen ruimte op de
wachtlijst (
update 1 juli 2024). 

Werkwijze:

U kunt zich aanmelden per mail ([email protected]) of telefonisch (+31 6 30 37 69 11). Wilt u in het kader van de privacywetgeving alleen uw naam, mobiele telefoonnummer en email naar mij mailen (geen inhoudelijke informatie)? Binnen vijf werkdagen na uw aanmelding neem ik contact met u op en is vrijblijvend telefonisch contact mogelijk. Dit geeft de gelegenheid voor een korte kennismaking en om te kijken of uw hulpvraag en mijn werkwijze op elkaar aansluiten. Na uw aanmelding ontvangt u de folder van de LVVP ‘Wat u moet weten als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigde psycholoog of psychotherapeut‘. Ook kan ik u dan beveiligd mailen via zorgmail waarop u beveiligd kan antwoorden.

De intakefase bestaat uit een aantal gesprekken; een uitgebreidere kennismaking om uw vraag, klachten en achtergrond in beeld te brengen en een adviesgesprek waarin we het behandelplan en de behandeldoelen zullen bespreken. De DSM-5 classificatie stellen we daarbij in overleg vast. Nadien licht ik de verwijzer in, tenzij hiervoor geen toestemming wordt gegeven. Bij aanvang van de behandeling wordt de HoNOS+ vragenlijst ingevuld om het zorgvraagtype te bepalen. De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd, waarbij we kijken of de behandeling het gewenste effect heeft en we in overleg het behandelplan voortzetten, aanpassen of afronden. In het geval dat we na de intakefase tot de conclusie komen dat een behandeling elders beter past, denk ik indien gewenst met u mee over een geschikte doorverwijzing. Praktijk Isenia hanteert geen aanvullende wachttijd tussen intake en behandeling, wanneer na de intake een behandeling of diagnostiek traject geïndiceerd is, zal deze aansluitend plaatsvinden.

Tijdens het eerste gesprek dient u de volgende gegevens/ documenten mee te nemen:

– Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist met gegevens over een vermoedelijke diagnose, de zorgsoort (Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ) en een expliciete vermelding dat u wordt verwezen naar een Klinisch Psycholoog – Psychotherapeut voor diagnostiek en/ of behandeling.

– Een geldig legitimatiebewijs om uw identiteit vast te stellen, zoals paspoort, rijbewijs of een identiteitsbewijs

– Uw Zorgverzekeringspas

Aanmelden